Gamle Tjosse

Klik på en kategori, og se forløbene

Musikudøvelse

Dans

Syng

Spil

Musikalsk

skaben

Skab selv

Musikforståelse

Musikspillet

Musikforståelse

Gamle Tjåsse – dans

 

Klassetrin 3.-4.

 

Varighed 1 - 2 lektion

 

 

Præsentation af aktiviteten

Hvad har musikkens puls at gøre med dansen? Og hvorfor tæller vi til fire, når vi danser?

 

Vi skal lære at danse en dans fra Bornholm. Vi skal finde ud af, hvorfor man tæller til fire, når vi skal lære dansen.

 

Noter til læreren

Denne dans og sang lærte vi af en ung kollega fra Bornholm. Hun fortalte, at på Bornholm, kan alle danse og synge Gamle Tjåsse.

 

Perioden i færøtrin går over to takter - se video. Når der står et færøtrin noteret, varer det derfor to takter.

 

Få eventuelt alle til at folde deres venstre bukseben op, så folk med højre/venstre besvær lettere kan være med. Det er vigtigt, at alle gør det, da det ellers ikke vil hjælpe de elever, der har det svært med højre og venstre.

 

 

Danseinstruktion

Alle holder hinanden i hånden med hænderne løftet til skulderhøjde.

2 Færøtrin. Start med at gå til venstre.

4 gå-trin ind mod midten (start med højre fod), mens man langsomt løfter hænder, så man ender med, at alle mødes på midten med hænderne oppe på 4-slaget, hvor man råber HEY.

Gå fire trin tilbage på pladsen i kredsen

Klap på de syv tal, man synger i sangen

Gentag omkvædet på samme måde, inden der startes forfra på dans og sang.

 

For hver gennemsyngning sættes tempoet lidt op, så man til sidste har så travlt, at man må opgive.

 

 

Fællesmål

 

 

 

 

Læringsmål

 

  • Jeg kan deltage i en fællesdans
  • Jeg kan forklare, hvorfor man tæller til fire i Gamle Tjåsse

 

 

Fremgangsmåde

 

  1. Indstuder sangen

 

  1. Stil eleverne i en kreds på gulvet.

 

  1. Få dem til at gå pulsen på stedet og syng sangen med dem.

 

  1. Tal med dem om, hvor mange man tæller til, før man begynder forfra med 1, og at vi kalder det for en takt.

 

  1. Indstuder dansen

 

  1. Dans – og øg tempoet for hver gennemsyngning 