Rytme og puls

Klik på en kategori, og se forløbene

Musikudøvelse

Dans

Syng

Spil

Musikalsk

skaben

Skab selv

Musikforståelse

Musikspillet

Musikforståelse

Rytme og puls

 

Klassetrin 3.-4.

 

Varighed 2 lektioner

 

Præsentation af forløbet

Rytme og puls– Har musikken en puls, og er det noget andet end rytme?

 

Vi undersøger om musikken har en puls, og om den er anderledes end rytmen. Vi skal synge, klappe og danse.

 

Noter til læreren

Pulsslag kaldes også et taktslag. Vi har valgt at bruge termen puls, da navnet illustrerer, funktionen i musikken.

 

Det kan være en god ide, at vende tilbage til puls og rytme jævnligt i musikundervisningen.

 

Fællesmål

 

 

 

 

 

Læringsmål

 

 

 

 

 

Fremgangsmåde

 1. Sæt eleverne i en kreds på gulvet. Spørg, om der er nogen der ved, hvad puls er. Nogle børn vil vide, at det er hjertes slag, man kan mærke i armen og andre steder på kroppen. Tag en snak om musikkens hjerteslag.

 

 1. Syng en velkendt sang og klap til den.

 

 1. Sæt eleverne ned igen. Spørg, om der er nogen der ved, hvad rytme er. Der vil formentlig være flere bud, da vi jo bruger ordet rytme på flere måder - bl.a. om pulsen.

 

 1. Stil eleverne i en kreds. Gå en puls i et roligt tempo. Vent, til det ikke længere lyder som en sæk kartofler, der ruller ned af en trappe.  Når alle har samme puls, klap da en puls over en enkelt 4/4 dels takt. Lad eleverne kopiere rytmen, der lige blev klappet. Klap sammen med dem i starten, når de skal svare. Lav nogle lette rytmer til at begynde med.

 

Sørg for, at der ikke går en takt imellem rytme og svar. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at de skal svare i den takt, der følger umiddelbart efter.

 

 1. Klap nu et fast rytme alle sammen. Når alle har fanget den, råber læreren PULS, og alle skal nu skifte over til pulsen. Når alle er enige, råb RYTME. Skift på den måde frem og tilbage mellem puls og rytme.

 

 1. Del gruppen op i to lige store halvdele. Den ene halvdel skal nu starte med at klappe pulsen. Sæt derefter rytmen på med den anden halvdel. Når det kører, råbes SKIFT, og grupperne skal nu bytte, så dem der havde puls klapper rytme og omvendt. Lad det kører, til alle er godt med.

 

 1. Gå tilbage til at klappe en rytme, eleverne skal klappe efter. Når de igen er kommet ind i øvelsen, lad da en af eleverne finde på en rytme. Lad eleverne skiftes til at finde på rytmer, de andre skal klappe efter.

 

 1. Indstuder og syng Gurli. Sangen synges fint a capella. Lad børnene blive i kredsen og start med trinene. Sangen synges fint a capella.

 

 1. Når sangen og dansen fungere introduceres overstemmen. Start med at synge den selv. Lad evt. de elever der synger den af sig selv, synge den. Man kan også dele kredsen op i to og lade dem synge overstemme på skift, efter at man har lært den i fællesskab. Det er en god ide at stoppe, men bare lade dans og sang køre videre uden for mange forklaringer.

 

 1. Indstuder Let’s Sing Together. Brug de samme trin som i Gurli (et trin på hvert pulsslag) og lær eleverne sangen, mens de danser trinene. Når man kommer til afslutningen skal man klappe rytmen. Spørg eleverne, hvornår det er pulsen, der er i centrum, og hvornår det er rytmen, man skal koncentrerer sig om.

 

 • Jeg kan klappe en rytme og en puls efter, hvis jeg hører en

 

 • Jeg kan forklare, hvad puls og rytme er