Afrikanske sange

Klik på en kategori, og se forløbene

Musikudøvelse

Dans

Syng

Spil

Musikalsk

skaben

Skab selv

Musikforståelse

Musikspillet

Musikforståelse

Afrikanske sange

 

Klassetrin 3.-4.

 

Varighed 4 lektioner

 

Præsentation af forløbet

Sange fra det afrikanske kontinent. – Kan vi synge i flere stemmer. Og kan vi selv lave danse, der passer til?

 

Vi prøver at synge på fremmede sprog og i flere stemmer. Og så skal vi selv lave en dans.

 

Noter til læreren

 

I dette forløb indgår følgende sange:

 

Sa-mi-na-mi-na: Fifa brugte dele af denne sang til deres officielle World Cup sang ved ver-densmesterskaberne i fodbold i 2010 i Sydafrika. Det var Shakira, der sang den med et Syd-afrikansk band, og den blev utrolig populær. Sangen har mere end 2 milliarder visninger på YouTube.

 

Malaika: Sangen er fra Tanzania, og på swahili betyder malaika engel. Malaika kan dog også i nogle sammenhænge referere til en smuk kvinde. Teksten i denne version er en dansk gendigtning af Axel Kidal.

 

Nomeva: Miriam Makeba gjorde denne sang meget populær uden for Afrika. Det har ikke være muligt at finde en oversættelse af den. Vi har selv sunget sangen i en dansk gendigtning til skolemusicalen Drømmefabrikken. Drømmefabrikken henviser til et sted, hvor utilpassede unge kom hen for at lære, at opfører sig ordentlig.

 

 

 

Nkosi Sikelel' iAfrika: Titlen betyder Gud velsigne Afrika. Hymnen blev skrevet i 1897 i Jo-hannesborg. Sangen blev senere ANC National hymne, og den er i dag nationalsang i bl.a. Sydafrika.

 

 

Fællesmål

 

 

 

 

 

 

Læringsmål

 

  • Jeg kan synge med på en sang i flere stemmer.
  • Jeg kan lave koreografi, der passer til en sang.

 

 

Fremgangsmåde

 

Sa-mi-na mi-na: Eleverne skal lave deres egen koreografi til sangen. Sangen går over 8 tak-ter, hvor takt 7 - 8 er en gentagelse af takt 3 - 4. Der er således 6 forskellige takter, der skal laves koreografi til.

 

Indstuder sangen.

 

Stil eleverne i en kreds, og inddel dem i seks grupper – en til hver af de takter, der skal have bevægelse til. Lav eventuelt en prøve med en takt eller to.

 

Giv eleverne fem minutter til at lave deres bevægelse.

 

Stil eleverne tilbage i kredsen og lad nu grupperne på skift komme frem og lave deres koreo-grafi til deres takt. Syng sangen igennem flere gange.

 

Syng nu sangen, hvor alle laver hele koreografien i sammenhæng.

 

Malaika: Indstuder sangen og syng den. Brug gerne godt med dynamik. Husk, at bruge de faglige termer crescendo, diminuendo, legato mm. Termerne kan desuden øves og læres i flere af forløbene, der foregår i Musikspillet.

 

Nomeva: Indstuder sangen. Hav gerne en elev eller to til at synge solostemmen. Sangen giver gode muligheder for at øve dynamik og korstemmer.

 

Nkosi Sikelel' iAfrika: Fortæl eleverne lidt om sangen. Sangen indstuderes og synges. Teksten er ikke helt let, så det er en fordel at være ekstra godt forberedt.

 

Afslut forløbet med en optræden for forældre eller til et fællesarrangement på skolen.

 

 

 

Miriam Makeba, der blev født i en shantytown uden for Johannesburg, var en sydafrikansk sangerinde. Hun var den første sorte sydafrikanske sanger, som vandt international berømmelse. Makeba, også kendt som Mama Africa, blev hyldet som et levende ikon i kampen mod apartheid.

Nkosi Sikelel' iAfrika

Teksten skifter frem og tilbage mellem de tre største sprog i Sydafrika - zulu, isiXhosa og sesotho.