Lejlighedssange 5.-6.

Klik på en kategori, og se forløbene

Musikudøvelse

Dans

Syng

Spil

Musikalsk

skaben

Skab selv

Musikforståelse

Musikspillet

Musikforståelse

Lejlighedssange

 

Klassetrin: 5.-6.

 

Varighed: 3 lektion

 

Præsentation af forløbet

Lejlighedssange – hvad er det?

Vi gennemgår eksempler på lejlighedssange og lærer genren at kende og skriver vores egne sange.

 

Noter til læreren:

Lejlighedssangen er et dansk fænomen, der ikke findes mage til i andre lande. Vi er de eneste, der sætter nye tekster til kendte melodier og synger dem til fester, barnedåb, konfirmation, en rund fødselsdag eller et bryllup.

Lejlighedssange skrives ud fra melodier, som mange kender. Det skaber en festlig stemning og en følelse af fællesskab, når vi synger sammen.

I dag kan der være lidt længere mellem, at lejlighedssange bruges til festlige sammenkomster, men på YouTube lever traditionerne videre. Her ser man mange eksempler på kendte sange, hvor teksterne er gendigtede.

 

Ting man skal være opmærksom på, når man skriver en lejlighedssang:

 • Brug en velkendt melodi
 • Undgå så vidt muligt omvendt ordstilling
 • Sørg for, at versefødderne passer
 • Der skal være et indledningsvers, som beskriver, hvorfor vi er samlet - og et afslutningsvers, som bringer os tilbage til dagens begivenhed.
 • Sangen sættes op i et dokument, der pyntes med billeder, som passer til begivenheden og hovedpersonen.

 

 

Fællesmål:

Musikudøvelse mål efter 6. klasse:

 

 

 

 

 

 

Musikforståelse mål efter 6. klasse:

 

 

 

 

Læringsmål:

 

•Jeg kan forklare, hvad en lejlighedssang er.

•Jeg kan skrive en lejlighedssang.

 

Fremgangsmåde

 1. Eleverne præsenteres for lejlighedssangen og dens historie. Lav en kort gennemgang af ”Noterne til læreren” for eleverne, om lejlighedssangens historie, og hvilken betyd-ning den har i dag.

 

 1. Syng de to lejlighedssange: En, der passer til melodien og en, der ikke gør.

 

 1. Gennemgå i fællesskab de to sange. Hvorfor kan den ene synges, når den anden ikke kan? (versefødder, rim, ingen omvendt ordstilling)

 

Er der nogle fællestræk? Indledningsvers med beskrivelse af årsagen til festen, afslutningsvers typisk med skål og ofte også med tilbagevenden til at vi holder fest. Sangene er som regel pyntet med billeder.

 

 1. Eleverne skal lave deres egen lejlighedssang til klassen eventuelt til en ferieafslutning eller et forældrearrangement.

 

 1. Vælg en melodi, der er kendt af alle.

 

 1. Inddel eleverne i mindre grupper gerne 2 – 4 i hver. Hver gruppe vælger et tema for deres vers. Husk, at der skal være et gruppe til indledningsverset og en til afslutningsverset.

 

 1. Klassen synger lejlighedssangen sammen, og tjekker om den er til at synge ud fra de punkter, de fandt sammen tidligere.

 

 1. Sangen pyntes og sættes op og uddeles til en festlig lejlighed.

 

Lejlighed = begivenhed

 

Lejlighedssange er sange, der er skrevet til en bestemt begivenhed.

Historisk

 

Traditionen med lejlighedssange har rødder helt tilbage til senmiddelalderen (ca. 1340-1536), hvor adelen bestilte sange til festlige lejligheder. Der blev også sunget på markeds-pladser rundt omkring. Fra 1800-tallet var højskolerne med til at udbrede lejlighedssangene, og det var også i denne periode, at mange begyndte at digte sange til familiefesterne.

"Bondebryllup" - maleri fra 1568 af Pieter Bruegel. På den tid brugte man også lejlighedssange i Danmark. Klik på billedet for stor version.