Musik som våben 5.-6

Klik på en kategori, og se forløbene

Musikudøvelse

Dans

Syng

Spil

Musikalsk

skaben

Skab selv

Musikforståelse

Musikforståelse

Musikspillet

Musik som våben - We Shall Overcome

 

Klassetrin 5.-6.

 

Varighed 4 lektioner

 

Præsentation af forløbet

Musik som våben – Hvordan kan musik bruges til at nå et mål?

Vi ser på eksempler fra historien og lærer at synge en af de kendteste sange.

 

Noter til læreren

Kampsange og protestsanges genretræk:

 • mange tekstgentagelser, det er
 • let at finde 2. stemmer til melodierne,
 • teksterne handler om sammenhold, kamp og retfærdighed,
 • sangenes opbygning er ofte: vers – omkvæd - vers - omkvæd ....

 

 

Historien om We Shall Overcome og afroamerikanernes kamp for lige rettigheder

Af Jørn Brøndal, professor i Amerikanske Studier og leder af Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet og forfatter til bogen ”Det sorte USA”.

I 1950’erne og 1960’erne blomstrede den amerikanske borgerrettighedsbevægelse under ledelse af Dr. Martin Luther King, Jr. Han og hans bevægelse kæmpede for lige rettigheder til sorte amerikanere i et samfund, der engang havde tilladt slaveri og stadig praktiserede racisme. I den ikkevoldelige kamp for retfærdighed spillede sang og musik en afgørende rolle. Mange aktivister var dybt religiøse og havde en stærk tro på Gud. Samtidig vidste de, at deres demonstrationer kunne udløse vold fra Ku Klux Klan og fra det hvide politi. Sangene inspirerede aktivisterne og bidrog til at dæmpe deres værste frygt.

Ingen melodi var vigtigere for borgerrettighedskampen end ”We Shall Overcome,” en gospelsang, der daterede sig tilbage til starten af 1900-tallet, men blev relanceret af borgerrettighedsaktivisten Zilphia Horton ved Highlander Folk School i Tennessee i 1940’erne og siden blev omskrevet af folksangerne Pete Seeger og Guy Carawan. Ved indgangen til 1960’erne var sangen blevet borgerrettighedsbevægelsens hymne. Aktivisterne sang den i kirkerne og under marcherne. Når demonstranterne blev angrebet af rasende hvide menneskemængder, bidrog sangen til at opretholde deres mod, fordi den udtrykte troen på et højere formål, på næstekærlighed og på ultimativ retfærdighed.

Da præsident Lyndon B. Johnson i 1965 sluttede en tale til Kongressen med ordene: “And we shall overcome,” brød Martin Luther King angiveligt grædende sammen, fordi han nu vidste, at præsidenten var på hans side. Også i nyere tid har sangen bevaret sin gennem-slagskraft. Den er blevet indspillet af mange musikere, herunder Bruce Springsteen. Og da USA i 2008 valgte sin første sorte præsident, hyldede Barack Obama i sin sejrstale King og sangen ved at tale om ”… en præst fra Atlanta, der fortalte sit folk: ”We Shall Overcome.””

 

 

Fællesmål

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmål

 

 • Jeg kan beskrive, hvad en protestsang er.
 • Jeg kan diskutere betydningen af protestsange

 

 

Fremgangsmåde

 1. Fortæl eleverne om “We Shall Overcome” og afroamerikanernes kamp for lige rettigheder” – se ”Noter til læreren”.

 

 1. Giv eleverne tre minutter til at skrive tre af de vigtigste pointer ned.

 

 1. Lav en opsamling i klassen. Noter på tavlen.

 

 1. Syng We Shall Overcome

 

 1. Eleverne går sammen to og to og finder sammen tre ting, der er karakteristisk for sangen.

 

 1. Lad eleverne fortælle klassen om deres tre udvalgte punkter. Skriv dem op på tavlen. Hvis der er flere med samme punkter, noteres hvor mange, der er enige om hvert punkt, så det tydeliggøres, hvilke karakteristika sangene har. Suppler eventuelt, hvis eleverne har overset noget.

 

 1. Eleverne laver deres egne protestsange. De skal skrive egne tekster til We Shall Overco-me.

 

 1. Lad eleverne komme med forslag til indhold og noter dem på tavlen, fx lange skoledage, mange lektier, dumme forældre, for lidt slik mm.

 

 1. Inddel klassen i grupper på 2 – 3 elever.

 

 1. Lad eleverne skrive tekster.

 

 1. Afslut forløbet med at klassen synger protestsangene sammen.